OPLYSNINGER OM PERSONDATA TIL KUNDER

OPLYSNINGER OM PERSONDATA TIL KUNDER

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale hos:
Frisør Blicher & Øelund – CVR: 30487214
Som følge af din aftale med salonen accepterer du denne privatlivspolitik.

Oversigt:
1. Generelt
2. Personoplysninger
2.1 Hvad er personoplysninger?
2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?
2.4 Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
2.5 Retten til adgang til dine personoplysninger
2.6 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.7 Retten til sletning af dine personoplysninger
2.8 Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
3. Kontakt

 1. Generelt
  Gennem din aftale med salonen indsamles der personoplysninger om dig.
  Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra
  25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i
  databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).
  Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles,
  hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål
  eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.
 2. Personoplysninger
  2.1 Hvad er personoplysninger?

Salonen beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du bestiller tid til behandling. Det er
primært oplysninger som navn, mobiltelefonnummer.  De
personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du
har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive
opbevaret i et fysisk register.

2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med salonen består.
Når du køber en service hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation på dine aftaler
og behandlinger.
Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i manuelle register
hvorefter personoplysningerne arkiveres.
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret i salonen.
Ved ophør som kunde i salonen vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år fra
udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og
regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil
tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at
opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og
fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har
indgået med salonen.
Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart.
Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at salonen(eller
tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor. Anden
videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af
personoplysninger.

2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos salonen ret til at få salonens bekræftelse på, om
personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.
Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til
salonen.

Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine
personoplysninger.
2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af salonen uden unødig
forsinkelse.

2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af salonen uden unødig forsinkelse, hvis
salonen ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.
Bemærk venligst, at såfremt salonen i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare
oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

 

2.7 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de
personlige oplysninger, du afgiver, i salonen fysisk i aflåst skab.
Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af
personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af
personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse
retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

 1. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos salonen, skal du rette
henvendelse til post@blicherogoelund.dk
Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted.

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.
Hvis du ønsker at klage over salonens behandling af dine personoplysninger kan dette ske til
Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Med venlig hilsen
Blicher & Øelund
Senest revideret: 21 maj 2018
Næste revision: 21 maj 2019

 

 

Skrevet af: moderator  |  Kommentarer lukket til OPLYSNINGER OM PERSONDATA TIL KUNDER  |  Nyheder

Comments are closed.

 • OM OS

  Blicher & Øelund er ejes af Henriette Blicher Madsen & Lotte Øelund Halling.
  Til sammen har de mange års erfaring indenfor frisørbranchen. I dag er Blicher & Øelund en anerkendt frisørbutik i Fredericia.
  Hos Blicher & Øelund byder vi dig altid velkommen med et smil.
 • Hold forbindelsen

 • KONTAKT

  Blicher & Øelund
  Danmarksgade 39 st. tv
  7000 Fredericia
  +45 75803050
  CVR: 30487214
Copyright Blicher & Øelund | 2014 | CVR: 30487214 |